Carregador

Transparència

El compromís de Marina Salud amb els seus principals Grups d'Interès es basa en mantenir una comunicació transparent, veraç i completa que reflecteixi de manera adequada la situació de l'organització.

 

En relació a aquesta matèria, Marina Salud publica anualment, des de 2010, un memòria d'activitat que recull els principals indicadors assistencials i laborals, la seva activitat econòmica, programes per a pacients, polítiques de RRHH i RSC, entre d'altres.

 

 

 

 

 

 

 

transparència