Carregador

Sala de Premsa

Departament de Comunicació

publicista

Departament de Comunicació

Comunicació Interna i Responsabilitat Social Corporativa. Canals interns.

comunicacion@marinasalud.es

966429169

Neus Martínez Sornosa

Comunicació interna i RSC

dissenyador gràfic

Departament de Comunicació

Senyalètica i imatge corporativa.

comunicacion@marinasalud.es

966429131

Alexandre Gornemann Schaefer

imatge Corporativa

periodista

Departament de Comunicació

Relacions amb mitjans de comunicació. Canals de comunicació externa.

comunicacion@marinasalud.es

966429104

Rosada de la Vara

comunicació Externa