Carregador

Sala de Premsa

Departament de Comunicació

periodista

Departament de Comunicació

Relacions amb mitjans de comunicació. Canals de comunicació externa.

comunicacion@marinasalud.es

966429104

Rosada de la Vara

Comunicació i RSC

dissenyador gràfic

Departament de Comunicació

Senyalètica i imatge corporativa.

comunicacion@marinasalud.es

966429131

Alexandre Gornemann Schaefer

imatge Corporativa