Carregador

satisfacció

Agraïments i reclamacions

 

 

(Gràfica global d'evolució núm agraïments i reclamacions 2020-2021)

 

 

 

2020

  • Agraïments 610

  • queixes 988

 

 

 

2021

  • Agraïments 954

  • queixes 794