Carregador

làser verd

El Servei d'Urologia de l'Hospital Marina Salud de Dénia disposa de l' làser verd en el tractament de la hipertròfia prostàtica benigna. Es tracta d'una tècnica mínimament invasiva, Que permet una recuperació més ràpida després de la intervenció que la cirurgia convencional.

 

l'Hospital Marina Salud es un dels pocs centres comarcals de la Xarxa Sanitària Pública Valenciana a oferir aquest nou procediment.

 

En la majoria dels casos els pacients que són tractats mitjançant la tècnica de l'làser verd, són donats d'alta el mateix dia de l'operació, ja que la reducció de l'sagnat postquirúrgic enfront de la tècnica tradicional, és notable. En aquests casos, i transcorregudes 24 hores, El pacient va al seu centre de salut perquè se li retiri la sonda implantada i, als pocs dies, Ja està en condicions de reincorporar a la seva rutina habitual.

 

La cirurgia consisteix en la introducció de l'làser verd, A través de la uretra per arribar fins a la pròstata i reduir-la mitjançant un procés de vaporització. La nova tècnica pot utilitzar-se en un 90% dels casos dels pacients amb aquesta patologia. els efectes secundaris són mínims, El més comú és la síndrome irritatiu miccional, que es tracta amb antiinflamatoris i es corregeix en un breu termini de temps.