Carregador

Hospital de Día Quirúrgico

 

 

La Unitat de Cirurgia Sense Ingrés de l'Hospital de Dénia realitza més de 5.500 intervencions anuals, el que llança una taxa de CMA superior al 70%. Això vol dir que

 

 

al menys 7 de cada 10 cirurgies que es practiquen en aquest centre sanitari, no requereixen d'ingrés hospitalari.

 

 

 

En l'actualitat a l'hospital hi ha quatre quiròfans dedicats exclusivament a cirurgia menor, que sempre és ambulatòria -sense ingrés-.

Els pacients arriben a primera hora del matí i se'ls prepara per a la cirurgia en un dels 18 butaques que hi ha habilitats tant per al pre-operatori com per al postoperatori.

A més d'aquests butaques, o llocs ambulatoris, hi ha sis boxs o habitacions individuals amb llit i bany. L'elecció d'una instal·lació o una altra depèn de el tipus d'intervenció a la qual hagi estat sotmès el pacient. La majoria d'elles són de cirurgia menor i no necessiten anestèsia. Se sol aplicar una sedació lleugera pel que, en aquest cas, l'ús de la butaca per al postoperatori és més freqüent.

Les intervencions més habituals són les oftalmològica, Seguides de les dermatològiques, ginecològiques i otorrinolaringològiques. L'Hospital de Dia Quirúrgic també es realitzen tot tipus d'endoscòpies.