Carregador

Hematologia

 

 

La secció d'Hematologia, per les característiques de la seva activitat tant assistencial com analítica, Depèn tant de l' Àrea Clínica de Diagnòstic Biològic com de la de Medicina Interna.

 

 

 

Activitat

 

L'activitat mèdica es subdivideix per seccions o àrees de les que participen tots els facultatius de la secció.

àrea clínica: Consultes Externes, Anticoagulació, Hospital de Dia, Interconsultes

àrea laboratori: Hematimetria i citomorfología, Banc de Sang

En els últims anys s'han produït continus avenços tecnològics que han estat un dels motors importants en el desenvolupament de l'especialitat d'Hematologia, fonamentalment en l'àrea de laboratori i banc de sang. La integració de coneixements biològics i clínics de l'especialitat han facilitat l'aplicació ràpida i eficaç d'aquests coneixements a la pràctica clínica i ha provocat que l'especialitat de Hematologia i Hemoteràpia hagi patit molts canvis en els últims 30 anys.

 

 

 

Major coordinació a través de la tecnologia

Les aplicacions de la tecnologia de la Informació a l'especialitat d'Hematologia radiquen en la capacitat que ofereix aquesta eina de coordinació entre serveis i nivells assistencials, Possibilitant l'intercanvi d'informació escrita, escurçant els temps diagnòstics, Disminuint la realització de proves complementàries, permetent avaluar la qualitat assistencial dels procediments i d'aspectes de qualitat de vida dels pacients.

 

 

 

Cartera de Serveis

 

 

procediments diagnòstics        

                                              

tècniques invasives                         

 • aspirat medul·la òssia
 • Biòpsia medul·la òssia
 • punció lumbar

 

 

procediments terapèutics       

                                                

tècniques invasives                         

 • flebotomia terapèutica
 • Exanguítransfusió

 

 

Tractaments mèdics específics

 

 • Tractament substitutiu amb concentrat de factors de coagulació
 • Tractament amb vit. K / Complexos protombínicos
 • tractament amb factors de creixement hematopoètics
 • tractament amb immunoglobulines inespecífiques
 • exsanguinotransfusió
 • Tractament quimioteràpia en oncohematologia (oral, parenteral, intratecal).
 • transfusió de productes sanguinis i hemoderivats

 

 

 

 

 

 

 

cardio hematologia