Carregador

Oferim afèresi terapèutica per tractar malalties autoimmunes

plasmaferesi

Oferim afèresi terapèutica per tractar malalties autoimmunes

La Unitat de Nefrologia de l' Hospital de Dénia ha començat a tractar a pacients amb Plasmaféresis o intercanvi plasmàtic. La tècnica consisteix a passar la sang, mitjançant un circuit extracorpori, per un filtre de característiques especials que separa les cèl·lules de la sang (glòbuls vermells, glòbuls blancs i plaquetes) de l'plasma, eliminant les substàncies tòxiques i substituint-lo per una solució d'albúmina o de plasma fresc.

Segons el cap de Nefrologia de l'Hospital de Dénia, Dr. Fernando Ramos, "la sang es compon d'una part líquida que és el plasma i una altra cel·lular: les plaquetes, glòbuls vermells, glòbuls blancs. L'afèresi més comuna, i que estem realitzant a Dénia, és el recanvi plasmàtic, que consisteix a preservar el component cel·lular de la sang i substituir el plasma per una altra solució inert -plasma fresc o albúmina- ".

La Plasmaféresis o intercanvi plasmàtic és una modalitat de tractament a afegir a altres teràpies com corticoides o immunosupressors, indicats per a un ampli grup de patologies.

Segons el Dr. Ramos, la tècnica pot ser eficaç en l'abordatge de fins a 80 tipus diferents de patologies de diferents especialitats; les més comunes Medicina Interna, Hematologia, Neurologia, Nefrologia.

L'últim cas tractat a l'Hospital de Dénia, destaca el Dr. Ramos, "és el d'una pacient amb Miastènia Gravis que portava temps rebent tractament estàndard sense millora, fins i tot amb risc vital. Després de cinc sessions de plasmafèresi ha manifestat una notable millora".

La plasmafèresi està especialment indicada en casos aguts de malalties autoimmunes per eliminar els anticossos circulants, presents en la sang, que lesionen a l'organisme. Determinades malalties poden beneficiar-se d'un tractament mantingut en el temps fins l'estabilització de l'pacient.