Carregador

Dolor de gola, tos i disfonia: els símptomes més freqüents a la sisena onada del COVID

Dolor de gola, tos i disfonia: els símptomes més freqüents a la sisena onada del COVID

La tos, la disfonia i el mal de coll són els símptomes més freqüents de la laringotraqueitis, una malaltia que està marcant la variant Òmicron a la sisena onada del COVID-19. Aquestasimptomatologia pot prolongar-se al llarg de dos o tres dies, tot i que pot arribar a allargar-se fins a una setmana.

 

 

Segons José Manuel Colio, Cap d'Otorinolaringologia del Departament de Salut de Dénia –DSD-, “la laringotraqueitis és una infecció amb inflamació de la laringe i la tràquea, que sol ser vírica, encara que en alguns casos també pot tenir origen bacterià". 

Consells per al mal de coll i la tos del Covid

 

Una bona hidratació, repòs, antipirètics i analgèsics són, segons el Dr. José Manuel Colio, excel·lents aliats per reduir la simptomatologia i accelerar la recuperació. En principi no estan indicats els antibiòtics, tret que hi hagi una sobreinfecció, afegeix el Cap d'Otorinolaringologia del DSD.

 

A més, es recomana descansar amb el cap i el tors moderadament incorporat, respirar de manera pausada i tranquil·la i no posar-se nerviós per la tos.

 

 

Els experts insisteixen en la importància de respectar les quarantenes, depenent de si el pacient està vacunat o no i del nombre de dosis, complint sempre amb els protocols establerts, així com de les normes de seguretat, higiene i distància social.