Carregador

La Unitat de Rehabilitació Cardíaca de l'Hospital de Dénia ha atès 350 pacients

rehabilitació cardíaca

La Unitat de Rehabilitació Cardíaca de l'Hospital de Dénia ha atès 350 pacients

La Unitat de Rehabilitació Cardíaca del Departament de Salut de Dénia -DSD- ha atès més de 350 pacients en els quatre anys que porta en funcionament, tenint en consideració els dos anys de pandèmia el 2020 i 2021. Es tracta d'un programa consolidat al nostre Departament tant en pacients que han patit un infart , com en pacients inclosos al programa d'insuficiència cardíaca.

Després de l'accident coronari, els pacients són sotmesos a una prova d'esforç per conèixer el llindar de resistència i se'ls pauta exercici físic personalitzat, que fan a l'hospital dos o tres dies per setmana. El temps dactivitat física, combina exercici aeròbic i exercici de resistència.

Els exercicis es duen a terme en grups de 3-4 pacients; cosa que, segons el cap de Cardiologia del DSD, Dr. Alfonso Valle, “és molt beneficiós, ja que suposa un suport psicològic important en empatitzar amb altres pacients en la mateixa situació. A més, el programa ha d'incloure una part educativa sobre hàbits de vida saludables patologia cardiovascular i la seva cura”.

El Dr. Valle assegura que, “hi ha la falsa creença que, després d'un episodi cardíac, no cal fer exercici físic. El sedentarisme és l?actitud més inadequada. Per això els programes de rehabilitació cardíaca gaudeixen de una gran evidència científica a la reducció de la morbimortalitat de la malaltia coronària i insuficiència cardíaca.”. Per això, afegeix el Cap de Cardiologia del DSD, “els programes hospitalaris de rehabilitació redueixen nous esdeveniments en un 20-25% ia més permeten preparar el pacient per a l'anomenada fase III, quan continuïn fent activitat física de manera ambulatòria, no supervisada”.

Després de les 8-12 setmanes de rehabilitació, una nova consulta amb el cardiòleg i infermeria especialitzada, es fa una avaluació global amb control de factors de risc, tractament pautat i resta de paràmetres. El pacient, després de finalitzar el programa presencial, ha de continuar els hàbits saludables adquirits durant els 2-3 mesos de programa presencial, atès que la fase III de rehabilitació serà per a tota la resta de la vida.