Carregador

L'Hospital de Dénia s'integra a l'Àrea de la Mama del grup Ribera 

julia camps

L'Hospital de Dénia s'integra a l'Àrea de la Mama del grup Ribera 

El Hospital de Dénia s'ha integrat al Àrea de la Mama del grup sanitari Ribera des d'on es coordina l'activitat assistencial i científica de més de 50 especialistes en patologia mamària, per valorar, des d'una visió holística, cada cas de càncer de mama, sigui quin sigui l'hospital del grup a què pertany la pacient.

Sota la Direcció corporativa de la doctora Julia Camps, l'Hospital de Dénia s'ha sumat a l'Àrea de la Mama, que compta amb un equip multidisciplinar ja implantat als hospitals universitaris de Torrejón, Vinalopó i als centres sanitaris de Ribera Povisa, Polusa, Santa Justa y Ametllerell, tots ells gestionats pel Grup Ribera.

L'equip reuneix professionals amb més de 20 anys d'experiència en patologies de la mama, especialment del càncer de mama, i facilita a les pacients un programa compartit i transversal, amb una atenció personalitzada i els millors especialistes d'Espanya per valorar cada cas de manera conjunta i transversal.

Al costat del coordinador quirúrgic, el doctor Lorenzo Rabadán, i la coordinadora patòloga, la doctora Laia Bernet, la doctora Camps ha impulsat la unificació de processos i circuits assistencials, vàlids a tots els centres del grup, així com el treball en xarxa de tots els professionals que aborden la patologia mamària des de la seva especialitat, però amb criteris uniformes.

“Un càncer de mama a Dénia serà valorat per especialistes del seu hospital però també de Torrejón, Vinalopó, Vigo i Lugo”, explica Julia Camps. L'objectiu és que cada pacient compti amb el millor equip de professionals a totes les àrees, a més dels especialistes que realitzaran l'acompanyament permanent i personalitzat al centre del grup on acudeixi.

La col·laboració interhospitalària és, segons els responsables de l'Àrea de la Mama, "un valor diferencial sense precedents al panorama de l'abordatge integral del càncer de mama a Espanya". La connexió dels millors especialistes de cada àrea implicada en el procés, sigui quin sigui el vostre hospital de referència, "confronten idees, compartir coneixement i experiència clínica i unificar criteris d´abordatge, d´acord a l´última avantguarda del càncer de mama", Asseguren.

Per a la doctora Laia Bernet es tracta de “aportar diferents punts de vista per a una única discussió, cosa que sempre redundarà en un tractament personalitzat i més complet per a la pacient”. Per la seva banda, el doctor Rabadán subratlla que “les opinions contrastades, les reflexions i solucions compartides i valorades entre els diferents professionals garanteixen el millor tractament per a les pacients, sigui quin sigui l'hospital del grup on es trobin".

La doctora Camps destaca l'experiència, la humanitat, la immediatesa, la implicació i la innovació de l'Àrea de la Mama del grup Ribera i explica que les pacients tenen a la seva disposició “un diagnòstic ràpid amb les darreres tècniques radiodiagnòstiques i la millor Anatomia Patològica, l'abordatge integral del càncer de mama, inclosa la reconstrucció mamària, i el suport emocional que totes les dones necessiten en les diferents fases, des del diagnòstic fins al tractament i/o intervenció quirúrgica”. És clau, assegura, “visibilitzar cirurgians, patòlegs, radiòlegs i les seves aportacions, perquè són fonamentals per plantejar el millor abordatge clínic i quirúrgic de cada pacient".