Carregador

L'Hospital de Dénia rep la certificació de la petjada de carboni pel seu compromís amb el medi ambient

mediambiental

L'Hospital de Dénia rep la certificació de la petjada de carboni pel seu compromís amb el medi ambient

El Hospital de Dénia ha obtingut la certificació del càlcul de la seva petjada de carboni a través d'AENOR, en un procés en què es verifica que les emissions i absorcions de gasos d'efecte hivernacle atribuïbles a l'activitat del centre compleixen el que estableix la norma GHC Protocol.

Les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle cobreixen la terra i retenen la calor del sol, un fenomen natural que és essencial per a la vida, perquè ajuda a mantenir la temperatura mitjana a la superfície de la terra. Tot i això, un excés d'emissions condueix a l'escalfament global i al canvi climàtic, per la qual cosa és fonamental la conscienciació i col·laboració de tots per evitar-ho. 

Amb l'aplicació voluntària d'aquestes normes i recorrent a la verificació externa, Marina Salud mostra el seu compromís per quantificar, controlar i reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i desenvolupar així la seva activitat de la manera més innòcua possible per al medi ambient.

L'Hospital de Dénia implanta des dels seus inicis una sèrie de mesures per a l'estalvi energètic, entre les quals hi ha: instal·lació d'il·luminació LED, gestió del bioclima intern, revisió setmanal i mensual dels comptadors d'electricitat, gas natural i gasos medicinals per a analitzar els consums.

A més, per a finals d'aquest any, el centre sanitari denier s'ha compromès a adquirir el 100% d'energia elèctrica renovable, cosa que permetrà reduir a zero l'abast 2 de l'empremta de carboni i suposaria evitar l'emissió de 1.701,47 t CO2. Independentment de l'anterior, l'hospital continuarà renovant lluminàries per reduir-ne el consum elèctric i l'impacte associat.

També s'han posat en marxa altres iniciatives com a “Plàstic 0” una acció encaminada a reduir l'ús del plàstic, o “marinaSostenible” una campanya per conscienciar els professionals de l'ús energètic responsable; que pretén que, quan acabin la jornada laboral, apaguin la il·luminació, el termòstat o els ordinadors.

Gràcies a totes aquestes mesures ia l'esforç de tots els professionals es redueix l'impacte mediambiental i la petjada de carboni. “Contribuir que el medi ambient es mantingui en unes òptimes condicions i no fer-lo malbé és un compromís de Ribera”, asseguren des de Ribera Salut.