Carregador

L'Hospital de Dénia participa en un programa europeu de prevenció de càncer de pàncrees

oncologia

L'Hospital de Dénia participa en un programa europeu de prevenció de càncer de pàncrees

El Hospital de Dénia participa al programa ajudo, Un projecte de la Unió Europea sobre innovació i recerca, emmarcat en el Pla Horitzó 2020.

El centre sanitari deniera forma part, juntament amb altres 14 institucions; entre hospitals, universitats i centres de recerca de diferents països europeus, en el projecte iHelp l'objectiu és realitzar un estudi per a la prevenció i detecció precoç de càncer de pàncrees.

L'Hospital de Dénia estudiarà com influeix l'estil de vida de cada pacient en el desenvolupament o evolució de la patologia. El treball de camp es durà a terme al llarg de tres anys entre dos grups de pacients, que estaran monitoritzats: els primers amb diagnòstic de neoplàsia de pàncrees i els segons sense patologia.  

Segons el Dr. Joan Manel Gassent, Cap de Servei d'Oncologia de l'Hospital de Dénia, "El projecte és summament interessant ja que, a més d'ajudar a definir estratègies per a la detecció precoç, permetrà realitzar estudis genòmics de la neoplàsia i aplicar noves tècniques diagnòstiques".

Un altre dels avantatges de iHelp és que proporcionarà suport als facultatius per a la millora de en la presa de decisions, sobretot en els pacients amb estadis de malaltia més avançats. També dotarà als metges d'informació addicional sobre la progressió molecular de la neoplàsia, l'ajudarà a la personalització dels tractaments.

La informació de dades històriques amb altres a temps real ajudarà a la creació d'una base de dades decisiva a l'hora de definir programes de diagnòstic i tractament. Cal recordar que el càncer de pàncrees és un dels més devastadors, ja que el diagnòstic sol donar-se en estadis molt avançats.

En l'estudi que s'està desenvolupant treballen oncòlegs i especialistes en Cirurgia General, Medicina Preventiva i Medicina Familiar i Comunitària; a més d'informàtics i personal de suport.