Carregador

Formació, docència i investigació

En el de el Departament de Salut Dénia treballem per tal de proporcionar als professionals els instruments necessaris per a la millora contínua de les seves habilitats i el desenvolupament de les seves competències per tal de fomentar l'excel·lència dels serveis de salut que oferim als ciutadans.

El nostre objectiu principal és el de mantenir l'actualització en tots els àmbits professionals i un grau tecnològic òptim, fomentat el desenvolupament professional dels treballadors.

 

 

formació continuada

Mitjançant la que realitzem accions formatives enfocades a impulsar el coneixement i l'especialització de tots els professionals.

Ho fem mitjançant una àmplia oferta formativa que va des temàtiques transversals per a tots els perfils (PRL, Gestió de Persones i Habilitats Interpersonals, Idiomes, Sistemes d'Informació i Informàtica, Igualtat de Gènere, etc.) fins a les temàtiques assistencials més específiques (Actualitzacions, Tècniques i Procediments, Recerca i Docència, Qualitat Assistencial, Història Clínica, etc.).

 

 

Pla de formació

realitzem la identificació de les necessitats formatives dels professionals, Així com la planificació, coordinació i desenvolupament de totes les formacions (Presencials, Online i Blended) orientades a la millora de la qualitat de tots els processos i en línia amb la política estratègica de l'organització.

 

esdeveniments

Descentralització de la formació

 

Programació d'activitats formatives en els centres de salut d'Atenció Primària

trieu-nos

Programes formatius ad hoc

 

Dirigits a col·lectius professionals concrets

La formació com a instrument d'intervenció per al correcte desenvolupament i acompliment

verd

Itineraris formatius en Gestió i TIC

 

Promoció de referents en Gestió i TIC

 

 

esdeveniments professionals

Fomentem l'assistència dels nostres professionals a congressos, jornades, seminaris, Etc., que van succeint-se en el transcurs de cada any i que potencien la seva reciclatge continu en les seves respectives especialitats.

 

 

cooperació educativa

Acollim pràctiques professionals d'estudiants de diferents disciplines, tant sanitàries com no sanitàries i dels àmbits educatius universitaris, batxillerat i cicles de formació professional.

El programa de pràctiques gira entorn de la signatura de convenis de cooperació educativa amb les respectives entitats educatives.

Destaquem la participació en el programa ERASMUS d'intercanvi acadèmic europeu, on vam rebre estudiants universitaris dels graus de Medicina i Infermeria procedents de diversos països per a la realització de les seves pràctiques, sempre a través de convenis específics amb les universitats.

 

 

Dades de contacte

966 429 107

formacion@marinasalud.es

ME

L'hospital de Dénia té acreditades les especialitats de Medicina Familiar i Comunitària (8 places MIR),  anestèsia (2 places MIR), Medicina Interna (2 places MIR), Obstetrícia i Ginecologia (1 plaça MIR i 2 places EIR).

esdeveniments

Anestesiologia i Reanimació

verd

Medicina Familiar i Comunitària

trieu-nos

Medicina Interna

cuidart

Ginecologia

En el de el Departament de Salut Dénia entenem que donar el millor servei als nostres pacients és inseparable de el desenvolupament de programes de Recerca com a millora de l'efectivitat clínica.

Per això, i en compliment de la recerca de l'excel·lència, Un dels nostres valors, promovem la investigació biomèdica i la participació dels nostres professionals en diversos estudis científics de diferents tipologies.

 

 

Comissió d'Investigació

La Comissió d'Investigació és un òrgan de suport, assessorament i decisió per a la Direcció i per a tots els professionals de el Departament de salut, en els temes referents a la política científica i investigadora de la mateixa. Es constitueix com a òrgan tècnic per al desenvolupament d'accions de millora de la qualitat en el camp de la investigació.

 

 

Suport metodològic en estudis

Mitjançant un grup de treball format per professionals experts en la investigació que es reuneixen amb periodicitat quinzenal, prestem suport metodològic en l'elaboració, enfocament i perfeccionament dels protocols dels estudis d'investigació.

Disposem també de professionals que presten suport estadístic per al disseny d'estudis, Així com, línies d'ajuda en la traducció d'articles per a publicació en revistes científiques. A més posem a disposició diverses mesures per impulsar la realització de tesis doctorals entre els nostres professionals.

 

 

Itinerari Formatiu en Investigació

Proporcionem a la nostra plantilla la possibilitat de formar-se en metodologia de la investigació clínica. Programem cursos sobre:

 

 • recerca bibliogràfica
 • bases estadístiques
 • Elaboració de pòsters científics
 • Elaboració i publicació d'articles científics
 • lectura crítica

 

 

Biblioteca Especialitzada en CC.SS

Disposem d'una Biblioteca Virtual especialitzada en Ciències de la Salut. La seva principal missió és proveir d'informació biomèdica actualitzada als nostres professionals sanitaris.

biblioteca, acreditada amb la norma ISO 9001: 2015 per AENOR, Ofereix una àmplia col·lecció de revistes i bases de dades biomèdiques. Tot això, amb la finalitat de facilitar la presa de decisions clíniques, Basades en l'evidència, i en pro de aportar valor a la qualitat assistencial.

 

 

 

 

 

Publicacions científiques

En el nostre Departament de salut comptem amb professionals de diverses especialitats mèdiques, farmàcia i infermeria amb una gran experiència investigadora i producció científica.

Comptem amb nombroses publicacions en algunes de les revistes científiques més prestigioses, El que fa que disposem d'un bon factor d'impacte institucional.

pots consultar aquí el directori d'articles en revistes internacionals en els quals han participat professionals del nostre Departament de salut.

 

 

Jornada Científica de el Departament de Salut

Anualment vam organitzar un esdeveniment que reconeix l'activitat investigadora dels nostres professionals durant l'any. En aquest certamen comptem amb ponents interns i convidats que ens expliquen les seves experiències investigadores i els seus projectes. Atorguem reconeixements als nostres professionals en les següents modalitats:

 

 • Publicació de l'any en revista científica.
 • Comunicació oral de l'any presentada a congrés.
 • Pòster de l'any presentat a congrés.
 • Treball de recerca de l'any en matèria d'Atenció Primària.
 • Treball de recerca de l'any en matèria d'Infermeria.
 • Treball de recerca de l'any de residents.
 • Tesis doctorals llegides durant l'any.

 

 

 

DADES DE CONTACTE

966 429 107

investigacion@marinasalud.es

 

 

 

Equip Humà:

 Director Formació, Investigació i Docència, Jaume I. Poquet Jornet jaime.poquet@marinasalud.es

President Comissió d'Investigació,  Joan Manel Gasent Blesa juanmanuel.gasent@marinasalud.es

Secretari Comissió d'Investigació, Enrique Espanya Álvarez enrique.espana@marinasalud.es

Coordinadora Infermeria Formació, Investigació i Docència, Maria Dolors Pérez mariadolores.perez@marinasalud.es

Administrativa Formació, Investigació i Docència, Esther Bas Gilabert esther.bas@marinasalud.es

equip Humà