Carregador

Els pacients de el Departament de Salut de Dénia poden consultar als seus registres clínics i imatges radiològiques

dany cerebral

Els pacients de el Departament de Salut de Dénia poden consultar als seus registres clínics i imatges radiològiques

 

 

El Departament de Salut de Dénia  ha posat a disposició dels pacients i professionals l'accés a una plataforma web que permet l'intercanvi de registres clínics i imatges radiològiques.

L'accés és senzill: s'inicia amb la sol·licitud dels pacients, a la Unitat de Documentació Clínica, dels documents que precisin de la seva història clínica i / o imatges dels seus estudis radiològics. Per a això hauran d'aportar els documents d'identificació requerits. Un cop rebuda la petició, se li enviarà, al seu correu electrònic, un enllaç que li donarà accés a la plataforma, així com una guia senzilla amb informació sobre com accedir i navegar-hi. També en aquest correu s'enviarà el PIN personal perquè cada usuari entri al seu espai privat on trobaran les còpies dels registres sol·licitats.

Es tracta d'una nova plataforma concebuda com un entorn segur i personalitzat, a la qual es pot accedir des de qualsevol dispositiu multimèdia (PC, Smartphone, Tablet, etc ...) que estigui connectat a Internet.

Mitjançant aquest servei, el pacient podrà tenir accés, sempre que ho desitgi, a la informació sol·licitada. Ja que els arxius no s'esborraran del seu espai a la plataforma i podrà descarregar-los i compartir-los amb els professionals sanitaris que el pacient consideri oportú.

La nova plataforma de Documentació Clínica substitueix els antics i peribles suports físics d'emmagatzematge (paper, CDS, pen drives, etc ...) per recursos tecnològics propis de l'era digital. Contribuint així, a la reducció de la petjada de carboni de l'organització, alineada amb la Responsabilitat Social Corporativa de Marina Salud.