Carregador

Ecògrafs de butxaca per a l'Atenció Primària

ecocardio Benissa

Ecògrafs de butxaca per a l'Atenció Primària

El Departament de Salut de Dénia implanta un programa pilot de telemedicina al Centre de Salut de Benissa per als pacients del programa de Insuficiència Cardíaca, que s'ampliarà a altres centres de salut de la Marina Alta.

El programa permet als facultatius d'Atenció Primària realitzar un diagnòstic precoç de les necessitats d'intervenció dels pacients. Les imatges queden guardades a la història clínica de l'pacient i són revisades, posteriorment, pels facultatius especialistes en cardiologia.

El programa permet als facultatius d'Atenció Primària una major capacitat resolutiva, a l'incloure en la sospita diagnòstica o seguiment la imatge cardíaca com a eina bàsica. Les imatges queden integrades en la història clínica de l'pacient i poden ser revisades, posteriorment, pels facultatius especialistes en cardiologia.

La Ecocardiografia facilita el diagnòstic, el control i seguiment dels pacients amb Insuficiència Cardíaca -ic-. Per a això, els metges d'Atenció Primària han rebut una formació específica a càrrec de l'servei de Cardiologia de l'Hospital en l'ús i maneig de la tècnica de ecocardiografia transtoràcica. 

Per al Cap de Servei de Cardiologia de l'Hospital de Dénia, el Dr. Alfonso Vall, El programa té nombrós beneficis per als pacients: "Proporciona un major capacitat a el metge de primària per accelerar el diagnòstic de la IC i millora el control dels pacients ja diagnosticats, mantenint una relació immediata amb el servei de cardiologia de l'Hospital". Així mateix, el director de la Xarxa Assistència de el Departament de Salut de Dénia, el Dr. Antoni Barceló, Assenyala: "Aquest programa reforça les habilitats diagnòstiques dels metges d'Atenció Primària en el camp de la insuficiència cardíaca i millora la coordinació entre els diferents nivells assistencials. "